Odvjetnik mr.sc. ZDENKO RADIĆ

PODRUČJA PRAKSE

Odvjetnik Zdenko Radić ima dugogodišnje iskustvo u pružanju pravne pomoći i zastupanju pravnih i fizičkih osoba, u svim granama prava, a osobito u slijedećim područjima prava:

• pravo vlasništva i druga stvarna prava
• zemljišnoknjižno pravo
• obvezno pravo, a osobito na području materijalnog ugovornog prava
• trgovačko pravo, odnosno pravo trgovačkih društava
• odštetno pravo

• pravo osiguranja
• radno pravo
• nasljedno pravo
• obiteljsko pravo
• športsko pravo
• kazneno pravo
• pomorsko pravo

• pravo u postupcima javne nabave
• autorsko pravo i drugi oblici zaštite intelektualnog vlasništva
• arbitražno pravo
• pravo zastupanja stranaka u svim vrstama sporova pred redovitim sudovima u RH, kao i pred stalnim i ad hoc arbitražnim sudovima

Naš Ured

Uploaded image

Zdenko Radić

magistar pravnih znanosti
odvjetnik
098/33 99 99
ŽIVOTOPIS
Rođen 1955.g. u Splitu, gdje završava gimnaziju “Marko Marulić” 1974.g.
a 1978.g. završava i Pravni fakultet .
Radi u pravosuđu 12 godina, a 1989.g. postaje magistar pravnih znanosti.
Od 1992.g. postaje odvjetnik i član HOK-e, te sve do sada radi u odvjetnčkom uredu.
Uploaded image

Mia Stričević

diplomirani pravnik
odvjetnički vježbenik
099/29 65 863
Rođena 1991. godine u Splitu, gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju ”Marko Marulić”.
Pravni fakultet u Splitu upisuje 2009.g., a završava ga 2014.g.
U Imenik odvjetničkih vježbenika HOK-e upisuje se 2015.g.
Aktivno se služi engleskim jezikom.
Uploaded image

Smiljanića 2/II

21000 Split, HRVATSKA
Tel: 021/54 49 44
Fax: 021/54 49 45
VIDI URED
WEB: www.odvjetnickiured-radic.hr
E-mail: zdenko@odvjetnickiured-radic.hr
E-mail: radic-radic-od@st.t-com.hr
Radno vrijeme: od 09:00-15:00
Prijem stranaka po dogovoru!

Kontaktirajte nas!

..s povjerenjem!